مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه بایگانی دسته

پاسخ به شبهات وهابیت

در این بخش شبهاتی که وهابیت در خصوص امام زمان‌دارند مطرح و پاسخ داده می‌شود که در ۴ قسمت کلی تقسیم می‌شود:امامت در سنین کودکی، عمر طولانی مهدی، اتهام خرافات، کیفیت انتفاع از امام غائب