مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

سر درس امامت ۲۸ (جمع بندی پیامهای آیه ۷۳ سوره انبیاء در خصوص امامت عامه)

برای آخرین بار به ترجمه این آیه شریفه مشرف می شویم، آیه ای که از ویژگی های جایگاه امامت - که به ابراهیم، لوط، اسحاق و یعقوب عنایت شده است - سخن به میان آورده، می فرماید: «و آنان را امامانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت مى‏کردند، و…

سر درس امامت ۲۷ (امام و ضرورت انجام تمامی کارهای شایسته سومین پیام سوره انبیاء ۴)

  گذشت که امام به برکت وحی تسدیدی که به او می شود بر انجام تمام افعال خیر و شایسته موفق گردیده، ضرورتا هیچ عمل نیکو را ترک نمی کند؛ حال صرف نظر از حکیمانه بودن این عمل – که در نکته قبل به آن پرداخته شد - سوال این است آیا این…

سر درس امامت ۲۶ (امام و ضرورت انجام تمامی کارهای شایسته سومین پیام سوره انبیاء ۳)

  آنچه به عنوان پیام سوم از آیه ۷۳ سوره انبیاء استفاده نمودیم به صورت خلاصه این بود که: «امام توسط وحی تسدیدی که به او می شود از عالم بالا تائید شده عزم راسخ و پولادینی می یابد، در نتیجه از هیچ عمل خیری فروگذار نکرده بلکه ضرورتا به…

سر درس امامت ۲۵ (امام و ضرورت انجام تمامی کارهای شایسته سومین پیام سوره انبیاء ۲)

  گذشت که بر اساس سومین پیام آیه سوره انبیاء، امام ضرورتا تمام کارهای شایسته را انجام می دهد و حیات او سرشار از اعمال نیک و پسندیده است. با کمی دقت معلوم می شود که این پیام، در حقیقت همان «عصمت» امام است اما عصمتی که بسیار…

سر درس امامت ۲۴ (امام و ضرورت انجام تمامی کارهای شایسته سومین پیام سوره انبیاء ۱)

  دقت در نکته قبل علاوه بر اینکه وحی تسدیدی را به عنوان یکی از ویژگی های امام به ما می نمایاند، «ضرورت انجام هر کار نیکی را توسط امام» نیز به ما نشان می دهد چرا که با توجه به نکته قبل ترجمه تفسیری آیه عبارت است از: «ما…

سر درس امامت ۲۳ (وحی تسدیدی به امام دومین پیام سوره انبیاء ۳)

در نکته قبل بیان شده که وحی تسدیدی ارتباط روحانی امام با خدای سبحان است؛ ارتباطی عمیق که موجب تائید، قوت قلب و استحکام امام در انجام وظایف امامت می شود و در عین حال او را از انسانهای عادی متمایز می سازد. بر اساس همین ارتباط است…

سر درس امامت ۲۲ (وحی تسدیدی به امام دومین پیام سوره انبیاء ۲)

  یکی از ویژگی های امام در آیه ۷۳ سوره انبیاء «وحی» است. قبل از توضیح در خصوص این ویژگی لازم است به این نکته توجه نماییم که وحی بر دو قسم است؛ وحی تشریعی و وحی تسدیدی. اولی مختص به پیامبران و دومی مختص به امامان است. منظور از «وحی…

سر درس امامت ۲۱ (وحی تسدیدی به امام دومین پیام سوره انبیاء ۱)

  باز هم به محضر ترجمه آیه ۷۳ شرفیاب می شویم: «و آنان را امامانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت مى‏کردند، و انجام دادن کارهاى نیک و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات را به آنان وحى کردیم، و آنان فقط پرستش کنندگان ما بودند.» به واژه وحی…

سر درس امامت نکته ۲۰ (هدایت گری امام اولین پیام سوره انبیاء ۴)

وظیفه امام منحصر در هدایت تشریعی و ارائه طریق نیست بلکه هدایت تکوینی و ایصال به مطلوب نیز از وظایف اوست. وجود او مانند راهنمائی که راه را نشان می دهد و از شخص جدا می شود نیست بلکه مانند نوری است که چراغ راه شخص است و در صورت…