منجی دوازدهم | مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

منو

علت نامیده شدن امام زمان به طرید چیست؟

علت نامیده شدن امام زمان به طرید چیست؟ از اصبغ بن نباته نقل شده: از امیرالمؤمنین(ع) شنیدم که می فرمود: «صاحب این امر، شرید (آواره)، […]

ادامه مطلب