منجی دوازدهم | مهدویت"کلیپ"عکس نوشته"متن کوتاه"امام زمان

منو

علت نامیده شدن امام زمان به طرید چیست؟

علت نامیده شدن امام زمان به طرید چیست؟ از اصبغ بن نباته نقل شده: از امیرالمؤمنین(ع) شنیدم که می فرمود: «صاحب این امر، شرید (آواره)، […]

ادامه مطلب