مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه بایگانی دسته

احکام شرعی

احکام شرعی مرتبط با امام زمان(علیه السلام) استفتائات و مسائل شرعی مهدوی.قصد نوشتن رساله نداریم ولی قصد داریم مسائل به شکل ساده و همراه با عکس نوشته منتشر  شود