مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه بایگانی دسته

دلیل بر وجود امام زمان(علیه السلام)

در این بخش از دلیل بر وجود امام زمان از روایات شیعه و اهل سنت، مهدی موعود در قرآن، مهدی موعود در ادیان دیگر و مسئله طول عمر موعود علیه‌السلام گفته‌شده است