مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی

سر درس مهدویت ۲۲ (مهدی موعود علیه السلام در ادیان دیگر ۲)

 IMG_20160426_224613

  1. چنانچه در درس دهم گذشت به فرموده قرآن کریم در تمام کتابهای آسمانی در خصوص «موعود» سخن گفته شده است؛ در این میان قرآن از «زبور داود» – که تحت عنوان «مزامیر» در لابلای کتب «عهد عتیق» آمده – به صراحت نام می برد؛ جالب است که در خصوص این مساله در زبور فعلی با وجودات تحریفاتی صورت گرفته در آن، تا جائی در خصوص موعود سخن گفته شده که می توان گفت: در هر بخشی از «زبور» اشاره ای به ظهور مبارک آن حضرت، و نویدی از پیروزی صالحان بر شریران و تشکیل حکومت واحد جهانی و تبدیل ادیان و مذاهب مختلف به یک دین محکم و آیین جاوید و مستقیم، موجود است.
  2. قرآن کریم چنین می فرماید: «ما علاوه بر ذکر (تورات) در «زبور» نوشتیم که [در آینده] بندگان صالح من وارث زمین خواهند شد» (انبیاء: ۱۰۵) عین همین عبارت در زبور موجود است. و اینک متن زبور: «(۹) زیرا که شریران منقطع می شوند. امّا متوکّلان به خداوند، وارث زمین خواهند شد (۱۰) و حال اندکست که شریر نیست می شود که هر چند مکانش را جستجو نمایی ناپیدا خواهد بود (۱۱) متواضعان وارث زمین شده از کثرت سلامتی متلذّذ خواهند شد (۱۲) شریر بخلاف صادق افکار مذمومه می نماید، و دندانهای خویش را بر او می فشارد (۱۳) خداوند به او متبسّم است چون که می بیند که روز او می آید (۱۴) شریران شمشیر را کشیدند و کمان را چلّه کردند تا آن که مظلوم و مسکین را بیندازند، و کمانهای ایشان شکسته خواهد شد (۱۶) کمی صدّیق از فراوانی شریران بسیار بهتر است. (۱۷) چون که بازوهای شریران شکسته می شود و خداوند صدّیقان را تکیه گاه ا ست (۱۸) خداوند روزهای صالحان را می داند و میراث ایشان ابدی خواهد بود (۱۹) در زمان «بلا» خجل نخواهندشد، و در ایّام قحطی سیر خواهند بود (۲۰) لکن شریران هلاک خواهند شد، و دشمنان خداوند، مثل پیه برّه ها فانی بلکه مثل دود تلف خواهند شد (۲۲) زیرا متبرّکان خداوند، وارث زمین خواهند شد، امّا ملعونان وی منقطع خواهند شد (۲۹) صدّیقان وارث زمین شده، ابداً در آن ساکن خواهند شد (۳۴) به خداوند پناه برده، راهش را نگاهدار که تو را به وراثت زمین بلند خواهند کرد و در وقت منقطع شدن شریران این را خواهی دید (۳۸) امّا عاصیان، عاقبت مستأصل، و عاقبت شریران منقطع خواهند شد». (عهد عتیق، کتاب مزامیر، مزمور ۳۷، بندهای۹-۳۸؛ برای اطلاع از نمونه های دیگر در کتاب مزامیر مراجعه نمایید به: مزمور ۹۶، بندهای ۱۰-۱۳، مزمور ۹۲، بندهای ۱و ۲، مزمور ۷۲، بندهای ۱-۲۰)
اشتراک گذاری

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.