مباحث مقدماتی مدعیان دروغین

پاور پوینتهای مجموعه مطالب مدعیان دروغین مهدویت -
بسم الله الرحمن الرحیم  مدعیان دروغین مهدویت مجموع یکصد متن و عکس نوشته مرتبط  است که از صدر اسلام تا زمان معاصر را با استفاده از منابع و مآخذ تاریخی در سایت منجی دوازدهم و صفحه ی اینستاگرام منجی دوازدهم و همزمان […]
۵. انگیزه مدعیان دروغین مهدویت -
قبل از پرداختن به گزارش مختصری در خصوص هر یک از مدعیان دروغین مهدویت شایسته است درباره انگیزهای این جماعت – که کمکی شایسته به شناخت ایشان می نماید – نیز سخنی کوتاه مطرح نماییم. در مجموع، انگیزه های ایشان […]
۴. اهمیت بحث از مدعیان مهدویت ۳ -
در مباحث قبل در باب اهمیت بحث از «مدعیان مهدویت» به دو اصل «شناخت دقیق تر اصول مهدویت» و «تثبیت اصالت مهدویت» اشاره شد اینک در بحث پیش رو به سر سومی در اهمیت از این بحث اشاره می نمائیم: […]
۳. اهمیت بحث از مدعیان مهدویت ۲ -
در مباحث قبل بیان شده که اولین ثمره شناخت مهدیان دروغین «شناخت دقیق تر اصول مهدویت» و در حقیقت تکمیل فرآیند «مهدی شناسی» و «امام زمان شناسی» است؛ در بحث پیش رو به سر دیگری که در این امر نهفته […]
۲. اهمیت بحث از مدعیان مهدویت ۱ -
  به چه دلیل باید مدعیان مهدویت را شناخت؟ بررسی احوال این افراد عمدتا شیاد چه ثمره و فایده ای برای کسی که در باب شناخت مهدی موعود می کوشد به دنبال دارد؟ آیا بهتر نیست با طرد اینگونه افراد […]
۱. تعریف مدعیان دروغین -
برای کسانی که در زمینه مهدویت مطالعاتی داشته اند عنوان «مدعیان دروغین مهدویت» و یا «متمهدیان» به معنای کسانی که به دروغ خویش و یا دیگری را همان مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) خوانده اند عنوانی آشناست. مدعیان […]