مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

چگونه یک نماز خوب بخوانم

چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟

به نام او که یاد او و نام او موجب آرامش است خیلی از ماها دوستدار امام زمان هستیم، آروز داریم نمازمون رو جوری بخونیم که امام زمانمون از این عبادت ما راضی باشه... و نمازمون مورد پذیرش حق تعالی قرار بگیره ... ولی نمیدونیم و یا نمیتونیم نماز…