مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

چگونه هوای نفس کنترل میشود

«مقابله با هواهای نفسانی»تکامل اخلاق در عصر ظهور۵۵

«مقابله با هواهای نفسانی»تکامل اخلاق در عصر ظهور۵۵ پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود: «سرسخت ترین دشمن تو نفس توست که در میان دو پهلویت قرار دارد.» مطابق این حدیث شریف، دشمنی نفس و تمایلات نفسانی هر کس از دشمنی هر دشمن دیگری بیشتر است.…