مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

چگونه خوب زندگی کنیم

ایثار در زندگی مشترک – سبک زندگی فاطمی

مشاوران بر این قائلند که ؛ ایثار در زندگی مشترک بین زن و شوهر یکی از عوامل مهم واساسی کاهش آمار طلاق و دوام تثبیت زندگی محسوب میشود. متاسفانه در زندگی های امروزی ، میزان ایثار و از خود گذشتگی کمرنگ شده است و همین امر و موضوع موجب…