مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

چه شبی است

شبهای قدر را قدر بدانیم

شبهای قدر را قدر بدانیم شب قدر قلب ماه رمضان است میشود از امشب که شب قدر آغاز میشود فکری به حال خویش کنیم... می شود هر آنچه تابحال برای خود ساخته و از خدا دور شده ایم، را بشکنیم می توانیم همراه با ولیعصر(عج) در راه حضرت دوست قدم…