مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

چه جای خوبی است، دنیا!

چه جای خوبی است، دنیا!

چه جای خوبی است، دنیا! قالَ علیٌّ(ع) و قَد سَمِعَ رجُلا یَذُمُّ الدُّنیا: حضرت نشسته بود دید یک شخصی در میان جمع دارد مذمّتِ دنیا را می‌کند. حضرت فرمود: ایُّها الذامُّ للدنیا المُغترُّ بغُروُرِها ای کسی که دنیا را مذمت می…