مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

چه بسیارند عبادت

آهنگ خدا

میلاد امام جواد (علیه السلام)نهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت مبارک باد به دل آهنگ خدا داشتن برتر است تا خسته کردن جوارح به عبادت جمله ای که در سطر قبل آمده است کلام امام محمد تقی (علیه السلام) است... جمله را باید با عمق روح و…