مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

چرا قیام نمیکند

دلیل اصلی نیامدن امام زمان کشف شد

دلیل اصلی نیامدن امام زمان کشف شد آن هنگامی که در روایت میخوانیم شخصی با قیافه حق به جانب آمد پیش امام صادق(علیه السلام)وگفت:آقا چرا نشسته اید وقیام نمی کنید با اینکه صد هزار شیعه پا در رکاب دارید؟؟ امام نگاهی به چهره او انداخت و…