مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

چرا غیبت

مردم ازامام غایب چه نفعی می برند

مردم از امام غایب (عج) چه نفعی می‌برند؟ ما جایز و ممکن می دانیم که عده کثیری از اولیا و دوستانش و معتقدان به امامتش به خدمتش برسند و از فیض وجودش نفع ببرند و کسانی هم که از دوستان و شیعیان آن جناب به خدمتش نمی رسند همان نفع را می برند.…

غیبت تنها گزینه ممکن

کی رفته‌ای ز دل که تمنا کنم تو را       کی بوده‌ای نهفته که پیدا کنم تو را غیبت نکرده‌ای که شوم طالب حضور        پنهان نگشته‌ای که هویدا کنم تو را با صد هزار جلوه برون آمدی که من      با صد هزار دیده تماشا کنم تو را (۱) غیبت…