مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

چرایی ظهور

«محبت خداوند نسبت به یاوران مهدی»اولین ویژگی یاران امام (عج) در عصر ظهور-۱۸

«خداوند آنان را دوست دارد» مطابق آیه سوره مائده، این اولین ویژگی یاران امام زمان (عج) در عصر ظهور است. در انسانها محبت از سنخ کشش و جاذبه درونی است گویا انسان گمان می کند که با وجود شخصی یا چیزی به کمالی می رسد؛ به همین دلیل آن چیز برای…

«اوصاف یاران»ویژگی های یاران امام (عج) در عصر ظهور-۱۷

بدون شک یکی از عناصر مهم در پیروزی قیام حضرت صاحب الامر (عج) بهره مندی از یاران جان بر کف و خالصی است که قیام جهانی آن حضرت را رقم می زنند. شناخت وضعیت و حالات آنان از دو جهت قابل اهمیت است جهت اول «فایده علمی» است زیرا این شناخت ما را در…