مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

دانلود ناب سخنرانی

باید سرباز شویم(قطعه سخنرانی مهدوی مقام معظم رهبری)+دانلود

قطعه سخنرانی مهدوی از امام خامنه ای فرج برای همه بشریبت  بوجود بیاورد انسان را از فرو بستگی نجات بدهد جامعه بشریت را نجات بدهد بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد ..... نظم بشری غیر عادلانه .... باید سرباز شویم…