مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

دانلود مولود امام زمان

مددی یا اباصالح(مولودی امام زمان+دانلود)حسین سیب سرخی

مولودی بسیار زیبا نیمه شعبان از حسین سیب سرخی گل نرگس بیا/یوسف فاطمه مددی یا اباصالح *************************************** گل نرگس بیا, ای گل نرگس بیا گل نرگس بیا, ای گل نرگس بیا یوسف فاطمه, یوسف فاطمه,مددی یا اباصالح مددی…