مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

دانلود مداحی فاطمیه

علی(ع) کنار بستر زهرا(س)شرح واقعه-همخوانی حزین

آمد کنار بستر زهرا علی نشست آهی کشید و آینه اش را نگاه کرد خورشید آسمان ولایت ستاره ریخت تا یک نظر به هاله ی اطراف ماه کرد وای وای وای گل من ای اولین مظلومه در خانه نشسته بشین به پهلوی منِ پهلو شکسته عقده زکارم وا شده آزادیم…