مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

دانلود صوت

میلاد فروغ انسانیت(شعر میلاد امیرالمؤمنین ۱۳ رجب)

در ماه رجب این ماه خدا بیتش همه  نورانی شد میلاد علی آمد دو جهان تزئین  و چراغانی شد آن فاطمه بنت اسد، مطهره ی الله است مقدم ولی الله امت مبارک میلاد فروغ انسانیت مبارک دیواره ی کعبه گشته جدا از آمدن این مولود یاد آور در هم…