مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

دانلود سخنرانی هاشمی نژاد

زنی که مورد رضایت امام زمان(عج) بود(سخنرانی کوتاه)

 این قطعه سخنرانی کوتاه از استاد هاشمی نژاد است که داستان یکی از علمای مشهد رو تعریف میکنند که  بدنبال زیارت حضرت  ولیعصر  بودند. حضرت به تشیع جنازه  زنی رفته بود که در دوران کشف حجاب رضاخان از خانه بیرون نیامده بود...…