مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

داستان کرامت

کرامتی از امام زمان(عج)قطع نخاعی و شفا در بیابانهای سید محمد(صوتی)

داستان کرامتی از امام زمان(عج)که شیخ حسین انصاریان آنرا بدون واسطه  نقل میکند.  قطع نخاعی و زیارت  کربلا و  رفتن به کربلا..... موضوع  رفتن به کربلا رو به کسی  نگیم....که اگر  مصلحت بود و خوب  نشدم به  عقیده کسی  لطمه نخوره.....…