مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

داستان ناب مهدویت

می_خوام_با_تو_باشم ۱۵

- خدایا، خیلی دلم گرفته. چقدر زود ماه رمضان داره به سر می رسه. خدایا، کمکم کن فریب وسوسه های شیطان رو نخورم. ضعیفم اما چشم امید به تو دارم. می خوام با تو باشم، با امام زمانم باشم، کمکم کن بتونم از زنبق های سفیدی که توی ماه مبارک تو…