مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

داستان در مورد حضرت محمد

رسول الله را به جهت عشق و ایمان به خدا دوست داریم

در روایات و و جایگاه ائمه اطهار و پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله که نگاه میکنیم میبینیم که سفارشات زیادی شده و محبت اهل بیت را در راس همه چیز قرار داده شده .گاهی اوقات شاید به این فکر بیافتیم که این همه محبت چرا ؟ حالا وقتی به این