مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

داستان حضرت زهرا

الگوی منتظران با انفاق در راه خدا سبب هدایت شد

به فرموده حجت الهی مهدی صاحب زمان(عجل الله)،دختر رسول خدا الگوی نیکویی است. با بیان قطعه ای تاریخی که نقل میکنیم به سبک زندگی فاطمه زهرا(سلام الله علیها)نگاهی کنیم که ایشان با انفاق و ایثار در راه خدا سبب هدایت مردم شده است.پس ما هم…