مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

داستان بنی اسرائیل

راه کوتاه شدن زمان غیبت امام زمان علیه السلام

امام صادق (علیه السلام) در حدیثی می فرمایند: خداوند ۱۷۰ سال ظهور منجی بنی اسرائیل رو به خاطر دعا و تضرع دسته جمعی آنها جلو انداخت و مابقی غیبت منجی آنها را که حضرت موسی و هارون بودند رو بر آنها بخشید. سپس امام صادق (ع) فرمود: شما…