مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

داستانهای قرانی

حضرت ایوب چگونه همسرش را تنبیه کرد؟

در سوره ص آمده است که به حضرت ایوب امر شد تا همسر خود را با یک دسته شاخه نازک بزند. در آیه ۴۴ سوره ص داستان سوگند خوردن ایوب و زدن همسرش را با برگ ریحان ذکر می‌شود و در این آیه امر میشود که همسرت را با چوب نازک، بزن. دلیل آن…