مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

داستانهای دنباله دار

می_خوام_با_تو_باشم ۸

- سجاد مشکلت با آقا نادر به کجا رسید؟ حرفای شیخ عمو تونست موثر باشه؟ - آقا نادر به شیخ عمو گفته که به سجاد بگو بیاد در مغازه کارش دارم. راستش تا خبر دار شدم باباحیدر تصادف کرده، بی معطلی اومدم اینجا، هنوز فرصت نشده برم پیشش. راستی عمو…