مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خورشید

دلگویه مهدوی

سلام بر تو ای خورشیدی که در پشت ابر گناهان امت پنهان شده ای و در غربت و تنهایی نظاره گر تمام لحظات زندگی ما هستی سلام بر تو ای عزیز دل زهرا(س) تویی که مادرت در آن لحظه های سرتاسر غم و درد در میان شعله های آتش با…