مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خوبیهای آخرالزمان

کلیپ عجیب ترین مردم زمان

کلیپ  کوتاهی از عجیب ترین مردمان که بر روی زمین  می آیند این کلیپ توسط گروه منجی دوازدهم تصویر سازی شده است. این قوم عجیب مثل و مانندشان نیامده است. پیامبر (صلی الله علیه و آله)به امیرالمومنین(علیه السلام) میفرماید عجیب ترین مردم کسانی…