مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خواستگاری و ادعای امام زمانی بود

۹۲. ادعای پسر ۱۸ ساله!

چندی پیش یک مادر به کلانتری مراجعه کرد وگفت: دخترش که ۱۷ سال بیشتر ندارد، توسط یک پسر ۱۸ ساله اغفال و از یک ماه قبل ناپدید شده است. این زن می گفت: خانواده ما بسیار مذهبی است، تا جایی که هر روز برای خواندن نماز به مسجد می رویم. یک روز…