مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خمس

امام خمینی خمس تاجر را نپذیرفت!

در طول تاریخ اسلام همواره دولت‌های ظالم با مکر و حیله به دنبال تضعیف اسلام بوده‌اند و از هیچ ابزار و وسیله‌ای در این خصوص دریغ نکرده اند بزرگان دین ما به لطف پروردگار، هیچ‌گاه اسیر نیرنگ آنان نشده‌اند. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید:…

۳۳. مدعیان مهدویت حسین بن قاسم

ابوعبد الله حسین بن قاسم مشهور به «امام المهدی لدین الله» یکی از چهره های معروف زیدی است که در علم و زهد شهرتی فراوان یافت و بر مناطقی از جمله الهان تا صعده و صنعا حکومت می نمود. نامبرده در سال ۴۰۴ ه.ق کشته شد اما شهرت او سبب شد تا…