مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خلوص نیت چیست

«خلوص نیت»دهمین ویژگی یاران امام (عج) در عصر ظهور۲۷

اخلاص از مهمترین اصول اخلاقی در مسیر سیر و سلوک است. عبادت ها و اعمال به ظاهر پر از مشقت بندگان اگر خالی از عنصر اخلاص باشد از ارزش تهی می شود و ای بسا به ضد ارزش تبدیل شود و در قیامت وبال گردن شخص شود. اخلاص به این معناست که انسان در…