مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خطبه ی غدیر جای عذر و بهانه باقی نگذاشته است

خطبه ی غدیر جای عذر و بهانه باقی نگذاشته است

باید محتوای خطبه غدیر، نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شود. مخاطب خطبه غدیر، تنها حاضران در محل غدیر خم نیستند بلکه تمام بشریت پس از پیامبر اسلام، مخاطب این خطبه هستند. این ادعا، به روشنی و وضوح در نص خطبه غدیر قابل مشاهده است آنجا که…