مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خطبه های اقتصادی نهج البلاغه

سیاست اقتصادی امام علی (علیه السلام)

سیاست اقتصادی امام علی (ع) چگونه بود؟ امام اول شیعیان در خطبه پانزدهم کتاب نهج البلاغه در تبیین موضوعات اقتصادی می‌فرماید: به خدا سوگند بیت المال تاراج شده را در هر جا که بیابم، به صاحبان اصلی آن باز می‌گردانم. گرچه با آن ازدواج…