مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خطبه غدیر و پیامبر

ناتمام بودن رسالت بدون ولایت

۲۳ سال رنج مداوم پیامبر اکرم (ص) بدون تبلیغ ولایت امام علی (ع) به ثمر نخواهد نشست. درخت با برکتی را که رسول خدا کاشته است، علی و فرزندانش پرورانده و آبیاری می کنند و در نهایت به ثمر می نشانند. این حقیقت مطلبی است که در قرآن کریم بیان…

پیامبر(ص) تنها وسیله ابلاغ پیام غدیر و امیرالمومنین بودن علی علیه السلام)

خلافت و جانشینی امیرالمومنین (ع) از طرف بسیاری از کوته فکران، امری شخصی و به عنوان انتخاب فردی پیامبر اکرم (ص) تلقی می شد. بسیاری می پنداشتند پیامبر توصیه ای شخصی برای بعد از خود نموده است و هرگز از انتخاب الهی علی علیه السلام برای تصدی…