مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خطبه غدیر و اهلبیت

پیامبر(ص) تنها وسیله ابلاغ پیام غدیر و امیرالمومنین بودن علی علیه السلام)

خلافت و جانشینی امیرالمومنین (ع) از طرف بسیاری از کوته فکران، امری شخصی و به عنوان انتخاب فردی پیامبر اکرم (ص) تلقی می شد. بسیاری می پنداشتند پیامبر توصیه ای شخصی برای بعد از خود نموده است و هرگز از انتخاب الهی علی علیه السلام برای تصدی…