مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خطاب خدا به منتظران

پاداش منتظران در روایت امام باقر(علیه اسلام)

بیش از هزار و صد و هفتاد و هشت سال از غیبت امام زمان(عجل الله)میگذرد. در زمان غیبت کسانی که منتظرِ ظهور  امام زمانشان باشند پاداشی نزد خداوند دارند که این وعده را خدای تعالی داده اند. مولا و پیشوای پنجم شیعیان این پاداش را در روایتی…