مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خرابه شام

نام واقعی رقیه دختر امام حسین علیه السلام چیست؟

سوال نام واقعی رقیه دختر امام حسین چیست؟ آیا این نام (رقیه) درست است و صحیح می باشد؟ پاسخ اصل وجود دختری چهار ساله برای امام حسین در منابع شیعی آمده است در کتاب کامل بهائی نوشته علاء الدین طبری (قرن ششم هجری) قصه دختری چهار…