مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خدیث

سر درس مهدویت ۹۲ (وظایف منتظران فرج ۷)

هفتمین وظیفه ای که می توان برای منتظران حقیقی حضرت مطرح نمود، «توجه به حضور امام زمان علیه السلام» در زندگی ما است، آری غیبت او به معنای «عدم ظهور» است و نه به معنای «عدم حضور» آن وجود نازنین حی و حاضر است اما چه میزان به حضور او در زندگی…