مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خدا و توسل

سر درس امامت ۹۶ (توسل، دومین نتیجه ولایت تکوینی ۵)

گاهی برای اینکه توسل به اولیای الهی را در موارد شرک جای دهند به آیه سوره حمد استناد می کنند، آیه ای که بر هر مسلمان واجب است روزی ده مرتبه آن را قرائت کند، آیه ای که می فرماید: «إِیَّاکَ نَسْتَعینُ، تنها از تو یاری می جوئیم» (حمد: ۵) آیا…