مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خدا شناسی و امام شناسی

معرفت خدا یعنی در هر زمانی امام را شناختن

فلسفه آفرینش انسان، رسیدن به مقام معرفت خداست. اما این معرفت حاصل نمی شود مگر به معرفت امام و حجت عصر(علیه السلام)؛ چرا که امام آینه تمام نمای حق و واسطه شناخت خداست پرسش از فلسفه آفرینش، پرسش همیشگی آدم خاکی بوده و این…