مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خدا

سر درس امامت ۶۸ (ولایت تکوینی از منظر عقل۲)

«اثر گذاری مخلوقات خدا» مساله ای است که آن را به وفور در دنیای پیرامون خویش مشاهده می کنیم، اساسا همینکه چشم باز کنیم و موجودی را ببینیم می توانیم اثری برای آن تصور نمائیم که بدون شک به اذن خدای متعال برای او فراهم شده است. روشن است که…

بهترین عاشق

ارزش هر عاشقی به به اندازه معشوق خود است یعنی اگر کسی عاشق چیزی باشد ارزش او به همان مقدار است مثلا اگر شما عاشق یک گل باشید به اندازه همان گل ارزش خواهید داشت. انسان در این دنیا باید خود را عاشق چیزهایی کند که برایش ارزش دنیایی و آخرتی…

برای ظهـــــور منجی دوازدهم زمان تعیین نکنید!!!

انتظار منجی از سویی عاملی برای پایداری و شکیبایی در برابر سختیها و مشکلات عصر غیبت و از سویی دیگر عاملی برای پویایی و تحرک شیعیان و آماده باش همیشگی آنان است . براساس تعالیم ائمه معصومین  منتظر باید هر لحظه آماده ظهور باشد و