مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خاک بر سر وهابی

تیر به سنگ وهابیا،برای فاطمیه(قطعه سخنرانی استاد هاشمی نژاد)

حرف روز سحن روز کلام روز استاد هاشمی  نژاد میلیارها دلار وهابیت خرج کرد که فاطمیه را کم رنگ کنه ممکنه  تهاجم فرهنگی بیاد موی بچه ما را خراب  کند  لباس بچه ما.... ولی ایام عزا که میشه  لباس  سیاه  میپوشن راه میفته خودتون رو…