مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حکومت عصر غیبت،ولایت فقیه،حکومت اسلامی،حکومت الهی،

ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت

ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت(۲) امام خمینی در این رابطه می فرمایند: از غیبت صغری تا کنون که بیش از هزار سال می گذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر هم بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین…

ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت

ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت در جلسۀ گذشته گفته شد که باید پس از پیامبر(ص) حکومت تشکیل شود وخلیفه تعیین شود که شد و خلیفه است که حکومت اسلامی را استمرار می دهد. با اتفاقاتی که پس از پیامبر(ص) بوجود آمد منجر شد تا این امر از…