مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حکومت صالح

ولایت و تشکیل حکومت در آیات و روایات

دلائل تشکیل حکومت در آیات و روایات آیاتی در قرآن کریم وجود دارد که خداوند متعال حکومت را به پیامبر(ص) تشریع نموده و مردم را به اطاعت از او موظف کرده است. از جمله آیاتی که می توان دباره ولایت و زعامت پیامبر(ص) و ائمه(ع) به آن…