مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حکومت دینی

دلیل عقلی بر ولایت فقیه

برای حکومت دینی در عصر غیبت امام معصوم(علیه السلام) برترین گزینه ولایت فقیه است. اینکه بخواهیم این موضوع را اثبات کنیم نیاز است از جنبه عقل و نقل بررسی نماییم.یعنی هم با دلیل عقلی و هم دلایل نقل شده از روایات ،برتر بودن را اثبات کنیم…

معنای ولایت در”ولایت فقیه”

  حکومت اسلامی، حکومتی است که علاوه برآنکه همه‌ی قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام اسلام است ، مجریان آن نیز مستقیماً از طرف خدا منصوبند یا به اذن خاص یا عام معصوم منصوب شده‌اند. گزینه ولایت فقیه برترین گزینه‌ها، برای حکومت…