مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حکومت جهانی

کتاب حکومت جهانی مهدی(عجل الله)

کتاب حکومت جهانی مهدی ، نوشته آیت الله مکارم شیرازی، این کتاب در مورد ظهور حضرت مهدی(عجل الله فرجه) و ویژگی های حکومت او بحث می کند که علاوه بر ذکر مهمترین دلایل از کتاب و سنت، بسیاری از مسائل با ادلّه عقلی به ثبوت رسیده است.  کتاب…