مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حکومت امام زمان و کامل شدن عقل

«تکامل عقول»در حکومت مهدوی

منظور از «تکامل عقول» در حکومت مهدوی چیست؟ امام محمد باقر علیه السلام : «زمانی که قائم ما اهل بیت قیام کند، دستش را روی سر مردم نهد، پس به عقلهایشان کمال و به فکرهایشان رشد بخشد.» در فجر ساحل، محمد حکیمی،ج۱ ، ص۱۲۱ این روایت…