مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حکومت اسلامی و مردم

آزادی و خواسته های افراد در حکومت اسلامی

خواسته‌ها و آزادی افراد  در حکومت اسلامی در این زمینه چهار فرض قابل تصور است: ۱. معیار تامین منافع و مصالح طبقه حاکم و زمامداران جامعه است. ۲. معیار تامین منافع و مصالح زورمندان و زورداران جامعه است. ۳. معیار تامین منافع و مصالح…

حقوق مردم بر حکومت در جامعه اسلامی

حقوق مردم بر حکومت در جامعه اسلامی آیات و احادیث به حقوق مردم بر حکومت در جامعه اسلامی پرداخته‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: اجرای عدالت، اجرای مقررات الهی در عرصه‌های گوناگون، آموزش و تربیت کردن مردم، توزیع عادلانه اموال…